Die Nuwe Raadsplan
die-nuwe-raadsplan.jpg

Wat het voor Genesis gebeur?  Wie is die Duiwel?  Hoe het Elohim geskep? Wat het in die Tuin gebeur?  Die vyandskap van Genesis en die Twee Sade.  Waar kom die verskillende rasse vandaan? Waarom het Elohim die Vloed gestuur? ens.  U sal nooit die Bybel verstaan as u nie Genesis verstaan nie.  Yahweh se verbond met Abraham, Isak en Jakob.  Israel se wonderbaarlike verlossing uit Egipte. Die Huwelik by Sinai. Israel onder die rigters en die konings.  Die verdeling en verstrooiing van Israel. Israel se bestemde plek, heraldiek van Israel, huis van Juda, Jode n skrikbeeld, die Verlosser is gebore, verborgenhede van die Koninkryk, die Koninkryk, benoudheid van Jakob, die wederkoms, herstel en klimaks van die eeue...